Khamis, 1 April 2010

Guru Hebat

Menurut Ng Kim Choy (1999), sistem pendidikan yang berpusatkan guru serta mengutamakan pencapaian peperiksaan boleh menimbulkan beberapa gejala yang kurang sihat seperti kebosanan, masalah disiplin dan sebagainya.

Dalam bidang pendidikan, tugas guru ialah mendidik dan membentuk manusia yang mempunyai perbezaan daripada segi kebolehan kognitif, afektif dan psikomotor. Ini bermakna pelajar yang diajar oleh guru adalah berbeza-beza kebolehan intelek, kebolehan fizikal dan kesediaan emosi (Esah Sulaiman, 2003).

Mendidik manusia berilmu bukan perkara mudah kerana memerlukan usaha yang berterusan. Guru hendaklah mendidik murid dengan penuh semangat dan kesungguhan. Mereka juga perlu mengemaskinikan teknik pengajaran dan cara penyampaian ilmu yang berkesan semoga apa yang diajarkan akan meresap ke dalam jiwa dan sanubari murid. Dengan itu, mereka mudah memahami dan menerima segala pelajaran yang dipelajari (Berita Harian, 23 Mei 2005).

Sehubungan itu, guru perlu menjadikan pendidik yang cemerlang dalam menangani cabaran kerjaya masa depan. Mereka boleh menjadikan ciri-ciri pembelajaran secara kontekstual sebagai panduan untuk berhadapan dengan tingkah laku, prestasi dan pencapaian akademik pelajar yang berbeza.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan