Khamis, 1 April 2010

Apa Itu Ujian

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal.

Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Menurut Ahmad Hashim (2004), menyatakan prosedur sebelum sesuatu ujian ialah perancangan yang dilakukan sebelum melaksanakan ujian yang sebenar. Ia dilakukan bertujuan bagi menjamin bahawa segala persediaan ujian adalah mencukupi dan diharapkan bahawa pentadbiran ujian tersebut akan berjalan dengan lancar. Manakala melalui ujian pasca prosedurnya melibatkan analisis data ujian membuat penilaian dan menyimpan rekod pencapaian ujian secara individu dan berkumpulan. Semua skor ujian perlu di analisis dengan menggunakan teknik statistik yang bersesuaian dengan tujuan ujian. Segala data dan juga maklumat yang bakal diperoleh akan diproses, dianalisa dan dihuraikan dalam bentuk min, sisihan piawai, dan juga melalui ujian t-test.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan